Kancelář Svátku tří bratří

Kulturní a společenské středisko "Střelnice"
Střelniční 256/1, 737 01, Český Těšín
Jana Czerniková, tel: +420 733 530 837, jana.czernikova@kassct.cz

Stánkový prodej

Městský úřad Český Těšín
odbor místního hospodářství
Jarmila Smelíková, tel: +420 553 035 516, smelikova@tesin.cz